Rola architekta inżynieryjnego w biurze projektowym

Rola architekta inżynieryjnego w biurze projektowym

Inżynieria architektoniczna odnosi się do zastosowania zasad i technologii inżynierskich w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i utrzymania bezpiecznych, wydajnych i trwałych systemów budowlanych. Typowe systemy budynków obejmują ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, a także projektowanie wentylacji; systemy strukturalne bezpieczeństwa pożarowego, oświetlenie i energię elektryczną oraz projekty instalacji sanitarnych, komunikacji i kontroli.

Architektoniczni inżynierowie w biurach projektowych

Inżynierowie architektoniczni tworzą i budują systemy budynków, które mają trwały wpływ na budowane środowisko i społeczeństwo. Pracują z architektami i tradycyjnymi zawodami inżynierii cywilnej, elektrycznej i mechanicznej. Podczas gdy praca architekta skupia się głównie na estetyce, układzie i funkcji budynku, inżynierowie architektoniczni zasilający biuro projektowe opracowują jeden lub kilka niezbędnych systemów wspomagających budowę i funkcjonowanie budynku, a tym samym skutecznie działają jako wzajemnie połączona całość. Robią to poprzez zastosowanie zasad inżynieryjnych i wykorzystywanie najnowszych technologii i technik obliczeniowych do projektowania, budowy i eksploatacji systemów budynków, tworząc nowoczesne projekty instalacji sanitarnych czy wdrażając profesjonalne projektowanie wentylacji. Biuro projektowe http://ekozet.pl/ opiera swoje działanie na zespołach, które współpracują z innymi inżynierami, architektami, wykonawcami, zarządcami budynków, urzędnikami miejskimi i producentami.

Inżynieria architektury

Przewiduje się, że w ciągu kilku następnych lat znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na inżynierów architektonicznych. Inżynieria architektury przygotowuje absolwentów do profesjonalnej praktyki inżynieryjnej w branży architektonicznej, inżynieryjno-konstrukcyjnej i pracy w biurach projektowych. W szczególności przygotowuje absolwentów do uzyskania statusu licencjonowanych inżynierów, osiągnięcia pozycji lidera w firmach doradczych, biurach projektowych lub agencjach rządowych, a także z powodzeniem pozwala ukończyć studia magisterskie w dziedzinie inżynierii lub na innych zbliżonych kierunkach. Taka specjalizacja oferuje interdyscyplinarne środowisko uczenia się, które łączy kursy i doświadczenia z zakresu inżynierii cywilnej, mechanicznej i elektrycznej, a także kursy w dziedzinie nauk architektonicznych i konstrukcyjnych. Przebieg studiów obejmuje wiedzę techniczną niezbędną do projektowania i analizy systemów budynków, a także dogłębniejszego i biegłości w jednym z tych systemów, w połączeniu z możliwościami stażu.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.