BHP a koronawirus – co ze szkoleniami okresowymi?

BHP a koronawirus – co ze szkoleniami okresowymi?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe, stad pojawił się problem w obliczu szalejącej pandemii koronawirusa. Jak zorganizować szkolenia dla pracowników w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji?

Szkolenia BHP i stanowisko GIP

W zawiązku z zaistniałą sytuacją Główny Inspektorat Pracy zajął stanowisko i wystosował odpowiednie zasady:1. Do czasu odwołania pandemii badania lekarskie są zawieszone, jednak instruktaż ogólny można przeprowadzić w formie samokształcenia. Jest to równoznaczne z tym, iż szkolenia BHP online są zgodne z przepisami.
2. Egzamin sprawdzający odbędzie się zaraz po odwołaniu pandemii.
3. Instruktaż stanowiskowy musi również zostać przeprowadzony, kiedy tylko sytuacja w kraju się ustabilizuje.

Szkolenie BHP online – dla kogo?

Szkolenia BHP przez internet zwykle zarezerwowane są tylko dla pracowników odbywających szkolenia okresowe. W przypadku szkolenia wstępnego, kurs musi być przeprowadzony w sposób tradycyjny. Dla kogo więc BHP online?

1. Pracodawcy, kierownicy, brygadziści, mistrzowie kurs muszą odbyć co 5 lat.
2. Pracownicy inżynieryjno – techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn również odświeżać wiedzę muszą co 5 lat
3. Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy podobnie co 5 lat.
4. Pracownicy administracyjni i biurowi co 6 lat.
5. Robotnicy co 3 lata.
6. Robotnicy wykonujący niebezpieczne prace co roku.Wszystkie te grupy mogą odbyć szkolenie bhp online. To doskonałe rozwiązanie.

Szkolenie wstępne

Wszyscy nowozatrudnieni zobowiązani są przejść szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne to ogólny instruktaż, który przekazuje pracownikowi ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. To cała wiedza zawarta w Kodeksie Pracy. Uzupełnieniem jest instruktaż stanowiskowy, który przekazuje informacje o zasadach bezpieczeństwa i higieny na podejmowanym stanowisku.

Zarówno instruktaż ogólny jak i stanowiskowy to łącznie 6 godzin szkolenia.

Brak ważnych szkoleń, a odpowiedzialność

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe. Za ich brak odpowiada pracodawca. To nie tylko odpowiedzialność finansowa, ale również prawna. W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku i okaże się, że pracownik posiada nieważne BHP, firmie grożą poważne konsekwencje. Dlatego tak istotne jest przeprowadzenie szkoleń pracowników w terminie. W obecnej sytuacji szkolenia BHP online zyskują na popularności, gdyż są jedyną możliwą opcją, by przejść kurs.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.