Czym zajmuje się notariusz?

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to prawnik, którego mianował minister sprawiedliwości i nadał mu upoważnienie do wystawiania aktów notarialnych oraz innych ważnych dokumentów. Działalność prowadzona przez notariusza jest uregulowana ustawą prawa o notariacie.

Zadania jakie wykonuje notariusz

Wiele dokumentów musi być sporządzonych i potwierdzonych prawnie. Taką czynność wykonuje notariusz mający uprawnienia do wystawiania stosownych dokumentów. Głównymi zadaniami notariusza są sporządzanie aktów notarialnych i poświadczeń notarialnych. Osoba będąca na stanowisku notariusza podejmuje czynności związane z poświadczeniem majątkowym oraz sporządza inne poświadczenia. Zadaniami notariusza są spisywanie protokołów oraz pisanie weksli i przyjmowanie, a także przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i ważnych danych zawartych na dyskach twardych. Notariusz sporządza wypisy oraz odpisy z aktów notarialnych, przygotowuje wnioski o wpis do księgi wieczystej.

Rola jaką pełni notariusz

Według polskiego prawa notariusz jest osobą, która pełni rolę zabezpieczającą podczas podpisywania umów oraz sporządzania protokołów prawnych. Dokumenty sporządzone przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Notariusz świadczy usługi notarialne tak jak sądy.

Notariusz ma prawo do sporządzenia aktów poświadczenia dziedziczenia.

Ile kosztują usługi notarialne?

Koszt usług świadczonych przez notariuszy zależny jest od rodzaju usługi oraz miasta w jakim stacjonuje. Najczęściej każdy notariusz ma swój indywidualny cennik, a niektóre prowizje mogą być obliczane na podstawie wartości przedmiotu jakiego dotyczy usługa.

Przykładowe najwyższe taksy jakie należy uiścić za poszczególne usługi przedstawiają się tak:

– umowa zbycia nieruchomości – 600 zł,
– małżeńska umowa majątkowa – 400 zł,
– sporządzenie testamentu – 50 zł,
– testament z zapisem zwykłym – 150 zł,
– testament z zapisem windykacyjnym – 200 zł,
– odwołanie testamentu – 30 zł,
– zwolnienie nieruchomości z obciążeń – 60 zł,
– zrzeczenie się praw do nieruchomości – 80 zł,
– jednorazowe pełnomocnictwo – 30 zł,
– pełnomocnictwo wielorazowe – 100 zł,
– oświadczenie przyjęcia lub odrzucenia spadku – 50 zł,
– poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem – 6 zł/ strona.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.