Transformacja cyfrowa – wpływ na zachowania klientów

Transformacja cyfrowa – wpływ na zachowania klientów

Nowe technologie cyfrowe mają duży wpływ na zachowania klientów. Dają wiele korzyści i generują nowe wartości dodane. Zmieniają rynki i branże. Gospodarka przechodzi od analogowej do cyfrowej. Te zmiany podsumowuje termin „transformacja cyfrowa”. W gospodarce cyfrowej szybkie i powtarzające się zmiany w przedsiębiorstwach stają się najważniejszym zadaniem korporacyjnym.

Cyfryzacja a transformacja cyfrowa

Terminy, a przede wszystkim wynikające z nich zadania przedsiębiorcze w zakresie strategii i rozwoju firmy znacznie się różnią.

Mają zupełnie inne cele, a tym samym również obszary odpowiedzialności. Pomieszanie obu terminów może utrudnić firmie przekształcenie się z firmy przemysłowej w cyfrową.

Digitalizacja

Środki digitalizacji zmieniają istniejący model biznesowy. Mają znaczący wpływ na sprzedaż lub koszty, jednak nie zmieniają podstawowego pomysłu biznesowego firmy, czyli korzyści dla klienta. Dlatego środki digitalizacji zwykle mieszczą się w znanych granicach rynku i branży.

Środki te prowadzą do większych korzyści, ale cyfryzacja nie obejmuje zmian w zarządzaniu firmą, organizacji firmy i procesach pracy. Należy również pamiętać, że w pewnym momencie zostaną osiągnięte granice optymalizacji produktów i procesów.

Cyfrowa transformacja

Działania transformacji cyfrowej mają wpływ na całą firmę. Oddziałują przede wszystkim na pomysł biznesowy, a także na model biznesowy. Potrzeba zmiany wynika z zewnętrznych impulsów, takich jak zmienione potrzeby i zachowania klientów. Zwykle można odpowiedzieć na nie tylko wtedy, gdy firma przekształca się z gospodarki analogowej w cyfrową.

Gospodarka analogowa koncentruje się na wytwarzaniu produktów i usług, których nie można dostosować, podczas gdy gospodarka cyfrowa dąży do ciągłego doskonalenia cyfrowych lub częściowo cyfrowych produktów i usług. Transformacja cyfrowa wpływa na wszystkie elementy składowe modelu biznesowego i zmienia pomysł na biznes w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Przedmiotem działań jest rozwój rynkowej korzyści dla klienta, opłacalna ekonomicznie realizacja pomysłu biznesowego poprzez cyfrowe modele biznesowe, ciągły przegląd nowych technologii cyfrowych, zmiana w zarządzaniu i kulturze organizacyjnej. Nieustanne generowanie nowych pomysłów biznesowych — a tym samym korzyści dla klientów — jest nieograniczone. Rozwój w kierunku klientów jest więc prawie wcale lub całkowicie nieograniczony.

Transformacja pomysłu biznesowego

Firmy w gospodarce cyfrowej wykorzystują technologie cyfrowe do generowania konkurencyjnych ofert, bardzo korzystnych dla klientów. Ma to wpływ na stopniowe i trwałe zmiany zachowania klientów. Na wczesnych etapach zwykle nie ma zrównoważonego modelu biznesowego, który zapewniłby rentowność ekonomiczną. W jego miejsce jest kapitał wysokiego ryzyka do kompensacji (finansowanie na wczesnym etapie). Firma może przez pewien czas skoncentrować się na potwierdzeniu pomysłu na biznes i budowaniu odpowiedniego zasięgu na rynku.

Marketing cyfrowy umożliwia firmom bezpośredni i natychmiastowy dostęp do istniejących rynków. W tym kontekście ugruntowani uczestnicy rynku nie mogą już polegać na ochronie wielkości i kapitału przedsiębiorstwa, gdy młode przedsiębiorstwa na nowo definiują typowe korzyści rynkowe. Cechą charakterystyczną firm w gospodarce cyfrowej jest niezależne od branży nastawienie strategiczne, które prowadzi do korzyści przewyższających rynek oraz do typowej dla rynku zmiany zachowań klientów.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.