Międzynarodowe badania

Międzynarodowe badania

Współczesny świat ma coraz większe problemy z surowcem, na który kiedyś nie zwracano uwagi uważając go za wieczny i niewyczerpywalny – wodą. Zanieczyszczenie wód, szczególnie w Europie osiągnęło duże rozmiary. W związku z tym Europejska Agencja Środowiska (EEA) co kadencje przygotowuje raport na temat stanu wód starego kontynentu.

Najnowszy raport

Ostatni raport Europejskiej Agencji Środowiska ukazał się w czerwcu 2018 roku. Jest on bardziej optymistyczny niż poprzedni z 2012 roku jednakże wciąż jest wiele do poprawy w ochronie rzek i środowiska wodnego kontynentu europejskiego. Jako „zbiorniki wód w dobrym stanie” czyli wody gruntowe, wody powierzchniowe z jeziorami i stawami, rzeki i fragmenty przybrzeżnych mórz i oceanów oceniono niecałe czterdzieści procent ze stu trzydziestu ośmiu tysięcy zbiorników wodnych.

Najgorzej zanieczyszczone wody według ekspertów z Europejskiej Agencji Środowiska znajdują się na terenie Niemiec. Landy Saksonii i Brandenburgii otrzymały najgorsze noty – wody w tych regionach Niemiec wymagają natychmiastowych działań ochronno – rekultywacyjnych gdyż poziom dostarczanych do tamtejszych wód corocznie zanieczyszczeń kilkanaście razy przekracza możliwości samooczyszczające wody.

Sytuacja w Polsce

W czołówce państw gdzie zanieczyszczenie wód jest największe zaraz za Niemcami znalazły się Wielka Brytania, Węgry oraz Polska. Status ekologiczny prawie połowy wód naszego kraju został uznany za niedobry. Za obszary z najniższymi klasami wód i złą gospodarką wodną uznano obszary na wschód od Wisły dołączając województwo śląskie, świętokrzyskie oraz pomorskie i kujawsko – pomorskie.

Obszarami o najmniej zanieczyszczonych i najmniej zniszczonych ekologicznie wodach okrzyknięto północną część Mazur – tereny przy północnej granicy Polski. Istotnie na tych terenach ze względu na dużą ilość lasów, małą gęstość zaludnienia i brak przemysłu wody są czyste i wysokiej klasy.

Status ekologiczny

Raport Europejskiej Agencji Środowiska dużo miejsca poświęca statusowi ekologicznemu danych obszarów. Status ten wyznaczany jest między innymi przez zliczenie zanieczyszczeń wód (w tym rzek i zbiorników wody stojącej) chemią rolną spływającą z pól, ściekami miejskimi zanieczyszczającymi wody lokalne i wody gruntowe. Do wyznaczenia współczynnika statusu ekologicznego ważnym czynnikiem jest też antropogeniczny wpływ człowieka na siedliska wodne flory i fauny.

Najbardziej zanieczyszczone wody mają więc obszary o intensywnie chemizowanym rolnictwie i rozwiniętym przemyśle. Ponadto tamy na rzekach i regulowanie koryta rzek też uważa się za szkodliwe dla rozwoju niektórych gatunków ryb. Instytucje państwowe staną więc przed wyborem – intensywniejszy rozwój gospodarczy czy ochrona środowiska.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.