Elementy systemu zaopatrzenia w wodę

Elementy systemu zaopatrzenia w wodę

System zaopatrzenia w wodę lub sieć wodociągową to zespół inżynieryjnych elementów hydrologicznych i hydraulicznych, które dostarczają wodę.

Elementy systemu zaopatrzenia w wodę

System zaopatrzenia w wodę obejmuje zazwyczaj punkt zbierania surowego wody (powyżej lub poniżej gruntu), gdzie gromadzi się woda, na przykład z jeziora, rzeki lub wody gruntowej z podziemnego zbiornika wodonośnego. Surowa woda może być przenoszona za pomocą odkrytych wodociągów, podziemnych tuneli lub rur wodociągowych do oczyszczalni ścieków.

System posiada także urządzenia do oczyszczania wody. Woda poddawana obróbce jest przenoszona za pomocą rur wodociągowych (najczęściej pod ziemią). Kolejnym elementem są urządzenia do przechowywania wody, takie jak zbiorniki lub wieże ciśnień.

Mniejsze instalacje wodne mogą przechowywać wodę w cysternach lub naczyniach ciśnieniowych. Wysokie budynki mogą również wymagać przechowywania wody w naczyniach ciśnieniowych, aby woda docierała na górne piętra.

Dystrybutory wody

Innym elementem systemu są dodatkowe komponenty podnoszące ciśnienie wody, takie jak przepompownie. Muszą one znajdować się w wylocie zbiorników podziemnych, nadziemnych lub cystern (jeśli przepływ grawitacji jest niepraktyczny).

Na system składa się także sieć rurociągów do dystrybucji wody dla konsumentów (mogą to być prywatne domy lub zakłady przemysłowe, handlowe lub instytucjonalne) oraz inne punkty użytkowania (takie jak hydranty przeciwpożarowe).

Kolejną część stanowią połączenia z kanalizacją (rurą podziemną lub rowami nadmorskimi w niektórych krajach), które znajdują się zasadniczo za dystrybutorami wody. System kanalizacyjny jest jednak uważany za osobny system, a nie część systemu zaopatrzenia w wodę.

Uzdatniacze wody

Surową wodę przenosi się do urządzeń oczyszczania wody, używając odkrytych wodociągów, tuneli kryjących lub rur podziemnych. Praktycznie wszystkie duże systemy muszą uzdatniać wodę, dlatego są ściśle regulowane przez agencje globalne, stanowe i federalne. Uzdatnianie musi nastąpić zanim dystrybutory wody przekażą produkt do konsumenta.

Oczyszczanie wody odbywa się zazwyczaj w pobliżu końcowych punktów dostawy, aby zmniejszyć koszty pompowania i szanse na to, że woda ulegnie skażeniu po obróbce. Tradycyjne oczyszczanie wody na ogół składa się z trzech etapów: klarowania, filtracji i dezynfekcji.

Filtry piasku, antracytu lub węgla aktywnego oczyszczają strumień wody, usuwając mniejsze cząstki stałe. Chlor skutecznie zabija bakterie i większość wirusów oraz utrzymuje resztki w celu ochrony wody przez sieć zasilającą.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Yazamco

Podziel się z innymi!

Comments are closed.