Zalety zbiorników dwupłaszczowych

Zalety zbiorników dwupłaszczowych

Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej pozwalają na gromadzenie paliwa na potrzeby własne, ale po spełnieniu określonych warunków.

Do czego służą zbiorniki dwupłaszczowe?

Zbiornik dwupłaszczowy służy do przechowywania paliwa. Skonstruowany jest z dwóch płaszczy. Do tego wewnętrznego wlewane jest bezpośrednio paliwo. Ten zewnętrzny stanowi dodatkowe zabezpieczenie. Musi posiadać pojemność 110% większą od nominalnej pojemności płaszcza wewnętrznego, tak by w razie przecieku paliwo bez problemu się pomieściło.

Pojemniki dwupłaszczowe wykonywane są z wysokiej jakości stali lub polietylenu odpornego na działanie czynników atmosferycznych.W obrębie płaszcza zewnętrznego musi zmieścić się cała instalacja do tankowania. Najczęściej producent zbiorników dwupłaszczowych umieszcza ją w dodatkowej skrzynce zamykanej na zamek.

Wszystkie zbiorniki na paliwo dwupłaszczowe muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, zatwierdzenie przez Urząd Dozoru Technicznego oraz pozytywną opinię przeciwpożarową.

Zastosowanie zbiorników dwupłaszczowych

Zbiorniki dwupłaszczowe służą do magazynowania różnego rodzaju paliw. Ze względu na zastosowanie wyróżniamy dwa rodzaje zbiorników dwupłaszczowych:

• podziemne,
• naziemne.

Zbiorniki podziemne mają przede wszystkim zastosowanie na stacjach dystrybucji paliw, są to zbiorniki wykonane z wysokiej jakości stali i odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

Zbiorniki naziemne wykonane są z gęstego polietylenu, który odporny jest na działanie niskich i wysokich temperatur, promieni UV i uszkodzenia mechaniczne. Służą do magazynowania paliwa w gospodarstwach rolnych lub przedsiębiorstwach z dużym parkiem maszyn na olej napędowy. Olej taki nie może być dalej odsprzedawany.

Zbiorniki naziemne są zbiornikami wolnostojącymi. Muszą być posadowione na płaskim terenie. Pod zbiornik musi być wykonana wypoziomowana podstawa z niepalnego materiału. Podstawa musi mieć 5 cm wysokości i musi być większa o 30 cm od wymiarów zbiornika z każdej strony.

Zbiorniki o pojemności przekraczającej 2500 l muszą być zarejestrowany w lokalnym oddziale UDT. Podczas wizyty rejestracyjnej uprawnionego pracownika należy przedstawić całą dokumentację techniczną od producenta wraz z certyfikatami i atestami. Kolejne kontrole będą odbywać się co 2 lata.

Zbiorniki dwupłaszczowe prawidłowo obsługiwane zapewniają całkowite bezpieczeństwo pracownikom i środowisku. Za ewentualne niekontrolowane wycieki będzie odpowiadał producent w ramach gwarancji na zbiornik, najczęściej wynosi ona od 10 do 15 lat.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.