Co to jest zgłoszenie wierzytelności?

Co to jest zgłoszenie wierzytelności?

Upadli wierzyciele, aby wziąć udział w postępowaniu muszą dokonać zgłoszenia wierzytelności sędziemu – komisarzowi. Zgłoszenia tego należy dokonać w określonym terminie, w określonej formie oraz w określonej instytucji.

Termin na zgłoszenie wierzytelności

Termin w jakim należy dokonać zgłoszenia znajduje się w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i nie może być on krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 3 miesiące. W postanowieniu tym ujęte jest także wezwanie wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w określonym terminie. Wierzyciele o upadłości kontrahenta dowiadują się od syndyka, który zawiadamia o upadłości wierzycieli na podstawie adresów znanych z ksiąg upadłego. Syndyk z zawiadomieniem wysyła także wzór zgłoszenia wierzytelności.

Postanowienie o upadłości ogłaszane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz publikowane w dzienniku lokalnym. Jeżeli wierzyciel dowie się o ogłoszenie upadłości po terminie na Zgłoszenie wierzytelności, wówczas musi się liczyć z opłatą oraz innymi skutkami jakimi są działanie syndyka, postanowienie wydane przez sędziego-komisarza oraz uchwała rady wierzycieli i zgromadzenie wierzycieli.

Co powinno zawierać zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności musi zawierać następujące elementy:

– imię, nazwisko lub nazwę firmy wierzyciela oraz miejsce zamieszkania lub adres siedziby,
– określenie wierzytelności z należnymi odsetkami, a także wartość wierzytelności niepieniężnej,
– dowody, które przedstawiają istnienie wierzytelności,
– kategorię wierzytelności,
– zabezpieczenie dotyczące wierzytelności oraz oświadczenie wierzyciela na jaką kwotę wierzytelność nie będzie zaspokojone z danego przedmiotu zabezpieczenia,
– przedmiot zabezpieczenia, który podlega zaspokojenie wierzytelności,
– informacje jeżeli wobec wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne,
– ilość oraz rodzaj posiadanych udziałów lub akcji jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem upadającej spółki,
– spis załączników oraz czytelny podpis składającego.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.