Czym zajmuje się notariusz?

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest osobą powołaną przez Ministra Sprawiedliwości i upoważnioną do sporządzania aktów notarialnych oraz wykonywania czynność prawnych, podczas których jego obecność jest niezbędna. Notariusz podczas czynności udziela stronom niezbędnych informacji na temat prowadzonych czynności.

Czym zajmuje się notariusz?

Dokumenty sporządzone przez notariusza mają charakter urzędowy, a skorzystanie z jego usług pozwala na ograniczenie sporów sądowych. U notariusza załatwić można następujące dokumenty:
* umowa sprzedaży nieruchomości – podczas sprzedania domu lub mieszkania trzeba podpisać umowę będącą aktem notarialnym. Umowa ta jest ostatnim krokiem podczas sprzedaży nieruchomości i musi być podpisana w obecności notariusza. U notariusza podpisać można także umowę przedwstępną, która daje pewność, że ustalone warunki będą wypełnione. Jeśli strona umowy nie wywiąże się z postanowień, wówczas druga ze stron może dochodzić swoich praw w sądzie.
* intercyza – jest to małżeńska umowa majątkowa, która wprowadza rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami. Dokument ten u notariusza sporządzić mogą małżonkowie oraz przyszli małżonkowie. Forma intercyzy uzależniona jest od sytuacji oraz wymagań stron umowy. Aby intercyza w świetle prawa była ważna należy sporządzić ją w obecności notariusza, który potwierdzi jej moc urzędową,
* sprawy spadkowe – ten rodzaj spraw załatwić można zarówno w sądzie, jak i u notariusza. Jeśli zdecydujemy się na załatwienie spraw spadkowych u notariusza, wówczas odbędzie się to szybciej niż drogą sądową. W kancelarii notarialnej sporządzane jest poświadczenie dziedziczenia zawierające informacje na temat spadkobierców oraz sposobu dziedziczenia. Aby sprawa spadowa mogła być załatwiona u notariusza wyrazić muszą na to zgodę wszyscy spadkobiercy i muszą stawić się u notariusza. U notariusza podpisać można różnego rodzaju pełnomocnictwa, dokumenty wieczyste oraz umowy darowizn.

Koszt usług notarialnych

Cena usług świadczonych przez notariusza określona jest przez Ministra Sprawiedliwości i zawarta w przepisach prawa. Koszt poszczególnych usług może się różnić w zależności od wykonywanych przez notariusza czynności, ale nie może być większy niż ten zawarty w przepisach prawnych.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.