Projektowanie CAD

Projektowanie CAD

Projektowanie CAD (Computer Aided Design), czyli projektowanie techniczne wspomagane komputerowo, to jedna z najpopularniejszych metod projektowania i produkcji, wykorzystywana przez inżynierów, projektantów i producentów. Jego podstawę stanowi cyfrowe modelowanie geometryczne, którego celem jest opracowywanie zapisu dokumentacji konstrukcji danego przedmiotu.

SOLIDWORKS na rynku

W dzisiejszych czasach jednym z najpopularniejszych programów na świecie w tej dziedzinie jest solidworks, którego funkcje pozwalają na zaprojektowanie różnego rodzaju modeli, konstrukcji, czy też poszczególnych elementów. Stanowi również nieocenione narzędzie do przeprowadzania wizualizacji. Jego głównymi użytkownikami są przede wszystkim firmy projektowe i produkcyjne, dla których nieocenioną wartością oprogramowania jest jej intuicyjność i łatwość obsługi oraz wdrożenia w firmie, co w dużym stopniu zwiększa tempo produkcji.

SOLIDWORKS cena, pakiety

SOLIDWORKS dostępny jest w trzech pakietach, które użytkownicy w łatwy sposób mogą dostosować do własnych potrzeb. Już podstawowa wersja oprogramowania SOLIDWORKS Standard pozwala w zupełności zaspokoić potrzeby produkcyjne dzięki oferowanym przez oprogramowanie narzędziom. Oprócz tworzenia rysunków 2D i ścieżek narzędzi CNC, umożliwia także modelowanie 3D, czy wdrażanie technologii rozszerzonej rzeczywistości.

Kolejnym pakietem SOLIDWORKS jest pakiet Professional, który poza narzędziami dostępnymi w wersji Standard, posiada funkcje umożliwiające usprawnienie etapu projektowania i produkcji. W tym pakiecie dodatkowo udostępniona jest usługa szacowania kosztów, czy weryfikacji projektu. Wersję najbardziej rozszerzoną stanowi SOLIDWORKS Premium, która poza wskazanymi wyżej narzędziami zawiera także opcję przeprowadzania symulacji, pracy grupowej. SOLIDWORKS udostępnił opcję subskrypcji oprogramowania. Zgodnie z informacjami na stronie producenta SOLIDWORKS cena kształtuje się następująco: pakiet Standard – 1250€, Professionel – 1450€, zaś Premium – 1850€.

SOLIDWORKS Simulation logo

SOLIDWORKS wyszło z ciekawą inicjatywą, która daje użytkownikom możliwość przyspieszenia procesu wdrażania produktów na rynek. Rozwiązaniem tym jest SOLIDWORKS Simulation logo, który pozwala na analizę strukturalną z wykorzystaniem metody elementów skończonych (FEA) w celu prognozowania realnego i rzeczywistego zachowania określonych produktów na rynku poprzez wirtualne testowanie wspomnianych wcześniej modeli CAD.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż twórcy oprogramowania zwrócili szczególną uwagę na istotny interes producentów. Założeniem SOLIDWORKS Simulation jest to, by przyspieszenie procesu wprowadzanie produktu na rynek, przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków, nie miało negatywnego wpływu na jakość produktu, czy wydajność produkcji.

SOLIDWORKS podsumowanie

SOLIDWORKS stanowi istny przełom w procesie projektowania, a poza tym jest wygodnym, niezastąpionym i uniwersalnym narzędziem, które pozwala na usprawnianie prac jego użytkownikom na każdym etapie produkcji. Dostęp do ogólnoświatowej sieci daje możliwość skorzystania z serwisu, czy konsultacji, zapewniając użytkowników o niezawodności nie tylko samego oprogramowania, ale również jego obsługi.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.