Zgłoszenie wierzytelności od A do Z

Zgłoszenie wierzytelności od A do Z

Wbrew temu co często się myśli utrata majątku nie stanowi problemu wyłącznie dla jego właściciela, ale również dla wszystkich wierzycieli danej osoby. W końcu nie mogą one odzyskać swoich pieniędzy bez uczestniczenia w procedurach upadłościowych, a czasami nawet to nie daje gwarancji spłaty kredytu. Wszystko to zależy od zgłoszenia wierzytelności.

Zgłoszenie wierzytelności – jak napisać ten dokument?

Napisanie zgłoszenia wierzytelności wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Dzięki szablonowi zamieszczonemu na stronie internetowej polskiego rządu praktycznie jedyne, co trzeba zrobić to wpisanie do tabelek odpowiednich danych. O jakich danych mowa?

Oczywiście dokument ten powinien zawierać dane osobowe wierzyciela, dzięki którym będzie możliwa jego identyfikacja. Niemniej Zgłoszenie wierzytelności wymaga też między innymi podania numer rachunku bankowego, dokładnych danych o wierzytelności, a przede wszystkim dowodu niespłaconego przez osobę upadłą długu.

W jakim terminie wysłać zgłoszenie wierzytelności?

Po stwierdzeniu niewypłacalności u danej osoby Krajowy Rejestr Zadłużonych wydaje ogłoszenie dotyczące procedur upadłościowych, na których przeanalizowanie wierzyciele mają trzydzieści dni. Jest to okres, w którym konieczne trzeba wysłać syndykowi swoje zgłoszenie. Dotyczy to nawet osób, które nie miały możliwości zapoznać się z ogłoszeniem KRZ.

W teorii możliwe jest przekroczenie tego terminu, jednak wiąże się ono z bardzo wysokimi kosztami dodatkowych czynności administracyjnych, za które zwykle trzeba zapłacić około ośmiuset złotych. Ponadto znacznie zmniejsza to szanse na pierwszeństwo przed innymi wierzycielami upadłego w planie spłaty.

Czy warto wysyłać zgłoszenie wierzytelności?

Wbrew temu co sądzi wielu przedsiębiorców zdecydowanie warto ubiegać się o pokrycie długu przez plan spłacenia sporządzony przez syndyka. Zwykła nie wiąże się to z żadnymi kosztami, a napisanie zgłoszenia z użyciem szablonu jest bardzo łatwe.

To wszystko sprawia, że wysyłając zgłoszenie nie ma się praktycznie niczego do stracenia, a za to można wiele zyskać. Niekiedy udaje się nawet pokryć nie tylko koszty pożyczki, ale również odsetki.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.