Koks. Gdzie dostać? Wady i zalety

Koks. Gdzie dostać? Wady i zalety

Koks niegdyś był doskonałym paliwem opałowym. Oprócz zastosowań w gospodarstwach domowych (a można by powiedzieć, że przede wszystkim) stosowany był w przemyśle wytopu metali. Materiał ten otrzymuje się w wyniku obróbki węgla kamiennego.

Jak otrzymuje się koks?

Węgiel kamienny jest bardzo kalorycznym paliwem, ale nawet jego najlepsze odmiany zawierają w sobie domieszki wody, gazów oraz materiału organicznego, które zmniejszają jego kaloryczność. Węgiel kamienny poddaje się działaniu wysokiej temperatury, z małą ilością powietrza oraz w obecności gazów spalinowych. Proces ten powoduje wzrost ilościowy zawartości węgla pierwiastkowego w węglu, kosztem pirolizy wspomnianych niekorzystnych domieszek. Ponieważ tlenu w całym procesie jest niewiele, węgiel nie ulega spaleniu.

Skąd brać koks – jaki jest najlepszy dostawca opału?

Skład koksu http://www.alpari.com.pl/detal jest to miejsce, w którym najlepiej szukać koksu. Skład koksu dysponuje największą liczbą jego odmian oraz zróżnicowaniem dostawców opału. Składy koksu są jednak wyjątkowo rzadkie (mowa tutaj o składach z samym koksem). Ponieważ koks nie jest tak często wykorzystywany do ogrzewania domostw jak niegdyś, nie opłaca się handlować wyłącznie tym paliwem.

Skład opału będzie zapewne miejscem, z którego zakupimy koks. Na składzie takim oprócz koksu, będziemy mieli oczywiście do wyboru i rozważenia inne alternatywy dotyczące paliw. Skład opału nie jest oczywiście jedynym miejscem, gdzie możemy dostać koks. Koksownie w dalszym ciągu funkcjonują w naszym kraju, ale raczej koksownia to dostawca opału dla przemysłu oraz dla dużych odbiorców. Aby koksownia potraktowała nas poważnie jako klienta, musimy mieć naprawdę duże potrzeby. Prędzej składowisko opału lub skład koksu będzie w stanie się w niej bezpośrednio zaopatrywać.

Dlaczego koks jest w odwrocie?

Koks w pewnym sensie jest w odwrocie ponieważ jest za dobrym paliwem. Doskonale się nadaje do instalacji gdzie może pokazać swoją moc. Instalacje te charakteryzują się dużą mocą grzewczą i dużą ilością wody w układzie. Koks może wówczas spalać się z dużym dostępem powietrza. Współczesne dobrze docieplone domy (również te starsze ocieplone) nie potrzebują instalacji wielkogabarytowych. Ilość wody w układzie jest dużo mniejsza. Oczywiście koks będzie się w nich spalał, ale musi być przytłumiany co powoduje duże straty i mało ekonomiczne wykorzystanie koksu. Warte jest również wspomnienie, że zmiany te idą ku dobremu, bo koks jako paliwo jest oczywiście bardzo wydajny, ale sam proces jego otrzymywania nie należy do najczystszych i najbardziej ekologicznych.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.