Rodzaje zanieczyszczeń wody

Rodzaje zanieczyszczeń wody

Czystość wody jest niezwykle ważna dla przemysłu farmaceutycznego i biochemicznego. Zawieszone lub rozpuszczone cząstki, związki organiczne, zanieczyszczenia i inne zanieczyszczenia uniemożliwiają stosowanie cieczy z kranu w zastosowaniach laboratoryjnych i badaniach naukowych. Dlatego tak ważne jest uzdatnianie wody

Jakość wody

Do klasyfikacji jakości wody stosuje się parametry takie jak oporność, przewodność, wielkość cząstek stałych i stężenie mikroorganizmów. Określają one także zamierzone zastosowania wody. Niektóre zastosowania mogą tolerować obecność określonych zanieczyszczeń w wodzie, ale inne, takie jak wysokosprawna chromatografia cieczowa, wymagają usunięcia większości zanieczyszczeń.

Zastosowania naukowe wymagają usunięcia niektórych związków z cieczy. Z drugiej strony, produkcja farmaceutyczna wymaga całkowitego uzdatnienia wody. Kryteria podyktowane są konkretnymi normami lub lokalnymi i międzynarodowymi organami regulacyjnymi.

Cząstki stałe i mikroorganizmy

Woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem i może pochodzić z niemal każdego miejsca na Ziemi. Ta właściwość sprawia, że jest ona podatna na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Należą do nich na przykład cząstki stałe: osad i resztki, które można usunąć przez przepuszczanie wody przez filtr.

Innym rodzajem zanieczyszczeń są mikroorganizmy. Bakterie stanowią prawdziwe wyzwanie dla systemów uzdatniania wody. Ich szybkość wzrostu, wielkość i wytrzymałość wymagają skutecznego procesu. Bakterie są mierzone w jednostkach tworzących kolonie na mililitr. Uzdatnianie wody odbywa się wówczas przy użyciu środków dezynfekujących.

Związki organiczne i nieorganiczne

W wodzie mogą znajdować się również rozpuszczone elementy organiczne: pestycydy, pozostałości roślinne i zwierzęce lub ich fragmenty. Do pomiaru emisji CO2 przez organiczne substancje utleniane stosuje się analizatory całkowitego węgla organicznego. Woda nie zawierająca substancji organicznych jest użytkowana głównie w zastosowaniach, w których przeprowadzana jest analiza substancji organicznych, np. chromatografia i spektrometria mas.

W wodzie mogą znajdować się także rozpuszczone pierwiastki nieorganiczne. Należą do nich fosforany, azotany, wapń i magnez, dwutlenek węgla, krzemiany, żelazo, chlorek, fluorek oraz wszelkie inne chemikalia powstałe w wyniku narażenia na działanie środowiska.
Przewodność elektryczna jest stosowana do monitorowania wysokich stężeń jonów, podczas gdy oporność jest stosowana do identyfikacji jonów w małych stężeniach. Te zanieczyszczenia wpływają na twardość wody i jej zasadowość lub kwasowość.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Rosmosis

Podziel się z innymi!

Comments are closed.