Inwentaryzacja środków trwałych z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów aktywów

Inwentaryzacja środków trwałych z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów aktywów

Niezależnie od rodzaju i sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, inwentaryzacja środków trwałych jest zawsze dość złożonym i skomplikowanym procesem. Jej przebieg jest w głównej mierze uzależniony od rodzaju inwentaryzowanych aktywów i metodzie, jaka do ich obliczania będzie zastosowana.

Nieruchomości i ich inwentaryzowanie

Nieruchomości, będące składnikami majątku firmy, można z powodzeniem zaliczyć do środków trwałych. Ich inwentaryzacja jest dosyć prosta, gdyż nie ulega ona dużym zmianom w przeciągu lat. Owszem, w rachunkowości funkcjonuje pojęcie amortyzacji środków trwałych, ale składniki te – w przypadku większości nieruchomości – są bardzo małe i nie mają zbyt dużego wpływu na utratę wartości domu, mieszkania lub stacjonarnej siedziby firmy.

Oczywiście wartość nieruchomości zwiększa się, jeśli została ona odpowiednio wyremontowana. Wtedy wlicza się do niej wartość funduszy, jakie zostały wykorzystane na wspomnianą inwestycję. Jeśli przedsiębiorcy zależy na inwentaryzacji np. nowego budynku, który dopiero co stał się składnikiem majątkowym firmy, może się okazać, że niezbędna okaże się pomoc profesjonalnego rzeczoznawcy.

Ruchomości, czyli problematyka aut firmowych

Mówiąc o środkach trwałych, należy mieć też na względzie różnego rodzaju ruchomości, a więc aktywa, które nie są przypisane do określonej lokalizacji. Jednym z nich jest… samochód służbowy, który jest jednym z najszybciej zużywających się i amortyzowanych środków trwałych. Inwentaryzacja takiego środka trwałego jest bardzo skomplikowana, ale również i z nią można sobie poradzić.

Jak? Sposób jest dość przejrzysty. Wartość zakupu samochodu służbowego, powinna być pomnożona przez wskaźnik amortyzacji. Z każdym rokiem wzrasta on bardzo szybko, przez co trudno dokładnie obliczyć, jaką wartość auto ma w danym momencie. Jeśli np. uległo ono stłuczce, to jego wartość spadnie jeszcze bardziej.

Co trzeba inwentaryzować?

Wbrew pozorom, inwentaryzacja środków trwałych nie obejmuje wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa, które wpisują się w ten standard. Prawo rachunkowe mówi jasno – środek trwały to składnik aktywów, którego wartość nie może być mniejsza, niż 10 tysięcy złotych. Dlatego jeśli – dla przykładu – wspomniany samochód uległ sporej amortyzacji, nie trzeba go w ten sposób wykazywać.

Podsumowując, inwentaryzowanie środków trwałych nie jest procedurą ani łatwą, ani też jednorodną. Jej przebieg i przyjęte w jej trakcie wartości, są ściśle uzależnione od wielu różnych wskaźników strategii. Prawdę mówiąc, inwentaryzacja środków trwałych, jest na tyle złożonym zagadnieniem, że powierza się jej wiele godzin nauki w trakcie studiów rachunkowych.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.