O rozwodzie z obcym

O rozwodzie z obcym

Dzisiaj małżeństwa z obcokrajowcami nie są niczym nadzwyczajnym. Bariera językowa i geograficzna nie stanowi żadnych problemów, aby taki związek mógł trwać. Natomiast rozwód z obcokrajowcem może nastręczyć już więcej problemów. Procedury oraz postępowanie rozwodowe wyglądają trochę inaczej niż w przypadku małżonków o tym samym obywatelstwie.

Wybór właściwego sądu

W przypadku, gdy oboje małżonków są obywatelstwa polskiego oraz mieszkają w Polsce, sprawa jest bardzo prosta. Takie rozprawy rozstrzygają polskie sądy. Kiedy jeden z nich jest obcokrajowcem, postępuje się według innych reguł, a rozwód jest międzynarodowy.

Kiedy małżonek pochodzi z kraju Unii Europejskiej

O postępowaniu w takiej sytuacji mówi rozporządzenie WE nr 2201/2003. Określa w nim, który sąd przeprowadzi rozprawę rozwodową. Unieważnienie małżeństwa odbywa się w sądzie:
* na terytorium którego mieszkają małżonkowie,
* na terytorium którego ostatnio mieszkali małżonkowie oraz nadal zamieszkuje tam jeden z nich,
* w okolicy miejsca zamieszkania pozwanego,
* w okolicy miejsca zamieszkania osoby, składającej pozew pod warunkiem, że mieszka w tym miejscu przynajmniej jeden rok,
* w okolicy zamieszkania osoby składającej pozew pod warunkiem, że mieszka w tym miejscu przynajmniej przez pół roku, ale jednocześnie musi być obywatelem tego państwa.

Rozwód z obcokrajowcem spoza Unii Europejskiej

W tym wypadku brany pod uwagę jest jedynie Kodeks postępowania cywilnego oraz wszystkie procedury są wypełniane zgodnie z tymi przepisami. Polski sąd może być wybrany w kilku przypadkach:
* kiedy oboje małżonków przebywało w Polsce, a jedno z nich nadal przebywa na terenie Rzeczypospolitej,
* małżonek składający pozew rozwodowy mieszka w Polsce przynajmniej od roku,
* małżonek składający pozew rozwodowy jest obywatelem polskim i mieszka w Rzeczypospolitej przynajmniej od pół roku.

Co jeszcze trzeba wziąć pod uwagę?

* Jeśli w wyniku zawarcia małżeństwa obcokrajowiec nabył jako drugie obywatelstwo polskie, sprawa rozwodowa musi odbyć się na terenie Polski, zgodnie z polskimi przepisami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
* W przypadku braku prawa ojczystego, opisanego wyżej, rozprawa odbywa się w miejscu zamieszkania obojga małżonków,
* Jeśli małżonkowie mieszkają osobno, rozprawa odbywa się na terenie ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania, jeśli jeden z małżonków nadal tam mieszka,
* W przypadku braku ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania, stosowane jest prawo polskie.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

Podziel się z innymi!

Comments are closed.