Szkolenia teoretyczne i praktyczne AFF

Szkolenia teoretyczne i praktyczne AFF

Szkolenia AFF (czyli nauka swobodnego spadania) mają na celu przede wszystkim szybkie oraz skuteczne przygotowanie ucznia-skoczka do wykonywania samodzielnych skoków spadochronowych, z uwzględnieniem możliwie jak najpóźniejszego otwarcia spadochronu (przy zachowaniu oczywiście wszystkich standarów bezpieczeństwa).

Szkolenie AFF – teoria

Jeśli chodzi o szkolenia AFF, to teoria w tym przypadku trwa nie dłużej niż 8-10 godzin, bowiem znacznie ważniejsze są ćwiczenia praktyczne, na które poświęcić należy dużo więcej czasu. Część teoretyczna obejmuje przekazanie wiedzy odnoszącej się przede wszystkim do:
-technik utrzymywania stabilnej pozycji, w której bezpiecznie można otworzyć spadochron,
-technik kontroli wysokości w czasie swobodnego spadania,
-kontroli obrotów w czasie spadania, umożliwiających swobodną zmianę kierunku lotu,
-technik szybkiego przemieszczania się w zamierzonym kierunku,
-sposobów reakcji w sytuacjach trudnych i awaryjnych, by zapewnić sobie możliwie jak najbezpieczniejsze lądowanie,
-sposobów na bezpieczne lądowanie we wcześniej wyznaczonej do tego celu strefie.

Szkolenie AFF – praktyka

Część praktyczna z pewnością trwa nieco dłużej niż część teoretyczna, niezależnie tak naprawdę od tego, jaka jednostka odpowiedzialna jest za organizację szkolenia. Zdecydowanie najczęściej spotkać się można z tym, że praktyczna część szkolenia odbywa się przez dwa dni. Pierwszego dnia uczeń oddaje jeden, maksymalnie dwa soki, oczywiście pod uważnym okiem bardzo doświadczonych i maksymalnie na uczniu skupionych (dla zapewnienia mu komfortu i przede wszystkim bezpieczeństwa) instruktorów (najczęściej asystę przy początkującym skoczku pełni dwóch instruktorów).

Kolejnego dnia wykonywane są koleje skoki, przy czym każdy kolejny wykonywany jest z uwzględnieniem wymagań kolejnych poziomów wiedzy o skokach AFF. Zawsze jednak szkolenie AFF kończy się egzaminem. Po jego pozytywnym zaliczeniu skoczek może wykonywać skoki samodzielnie. Jeśli wykonał och więcej niż 50, zyskuje prawo do ubiegania się o wydanie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wiążącego dokumentu potwierdzającego możliwość wykonywania samodzielnych skoków spadochronowych, bez konieczności asysty drugiej osoby.

Na kursy spadochronowe i szkolenia AFF zapiszesz się na plstrefa.pl

Podziel się z innymi!

Comments are closed.