Kiedy potrzebny jest notariusz?

Kiedy potrzebny jest notariusz?

Ludzie starają się unikać kontaktów z wymiarem sprawiedliwości, gdyż zazwyczaj oznacza to jakieś kłopoty. Nie dotyczy to jednak usług i czynności wykonywanych przez notariusza. Kim jest oraz jakie czynności wykonuje ten specyficzny rodzaj prawnika? Kiedy udać się do niego po poradę i w jakich sytuacjach może być pomocny?

Kim jest notariusz?

W dawnej Polsce nazywany był rejentem. Jest to mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu. Jest on upoważniony do sporządzania aktów notarialnych, oraz innych dokumentów i czynności, które są niezbędne w wykonywaniu przez niego zawodu. Za te zadania pobiera on opłatę, czyli tak zwaną taksę notarialną. Jej wysokość ustalana jest na mocy rozporządzenia ministerialnego i zależy zarówno od przedmiotu jak i rodzaju wykonywanej czynności. Za jego pośrednictwem można również uiścić opłatę podatku w dozwolonych ustawą sytuacjach. Szczególnie podlega on prawu Ustawa o notariacie, które to szczegółowo reguluje jego pracę, usługi świadczone przez niego w pracy oraz zasady postępowania. Powinien w swej pracy kierować się bezstronnością i zabezpieczać interesy obu stron jeśli sprawa jest dwustronna.

Jakie czynności podejmowane są przez rejenta?

Podstawową i najważniejszą czynnością wykonywaną przez notariusza jest pisanie dokumentów notarialnych w tym poświadczeń dziedziczenia i innych tego typu poświadczeń. Dodatkowo świadczy usługi przechowywania dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Jeśli zajdzie potrzeba wykonania odpisu dokumentu, konieczna będzie wizyta u notariusza, podobnie w przypadku wyciągu z dokumentów czy wypisu. Sporządza on także w razie potrzeby projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów – odbywa się to na życzenie stron w konkretnym postępowaniu. Zazwyczaj współpracuje on także z tłumaczami przysięgłymi w zakresie tłumaczeń aktów i dokumentów jeśli zajdzie konieczność przedkładania dokumentów w języku obcym. Jeśli zachodzi konieczność może dokonywać czynności także poza siedzibą kancelarii – dotyczy to szczególnie sytuacji gdy strona ze względu na stan zdrowia nie może pojawić się w kancelarii lub za taką zmianą wskazują inne przesłanki. Informacje dotyczące zakresu wykonywanych czynności są podawane zazwyczaj bezpłatnie.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.