Kto podlega obowiązkowi wystawiania faktur VAT?

Kto podlega obowiązkowi wystawiania faktur VAT?

Kiedy klient kupuje jakąś rzecz lub usługę, spodziewa się otrzymania dowodu zakupu. Ten dowód zakupu może występować w różnych formach, co jest szczegółowo regulowane przez polskie prawo. Nie zawsze będzie to faktura VAT.

Kto musi wystawić fakturę VAT?

Jak zatem polskie prawo reguluje obowiązek wystawiania faktur VAT? Takie faktury ma obowiązek wystawić tylko ta firma, która jest podatnikiem podatku VAT oraz świadczy usługę lub sprzedaje towar innemu przedsiębiorstwu. W sytuacji, kiedy klientem jest osoba fizyczna, można poprzestać na paragonie fiskalnym.

Fakturowanie vat nie jest łatwym zagadnieniem i nawet doświadczeni przedsiębiorcy mają z tym problem. Pojawia się przecież mnóstwo pytań, a nierzadko odpowiedzi nie są jednoznaczne.

Terminy wystawiania faktur

Polskie prawo szczegółowo reguluje, kiedy faktura VAT powinna być wystawiona. Zasada generalna mówi, że fakturę powinno się wystawić najpóźniej 15. dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym została wykonana usługa bądź został sprzedany towar.

Od tej reguły są jednak wyjątki. Na przykład w branży usług budowlano-montażowych termin to 30 dni od wykonania usługi. Jeśli chodzi o dostawę książek drukowanych, czas to 60 dni od dnia wydania towarów. Jeśli chodzi na przykład o dostawę energii elektrycznej, fakturę należy wystawić nie później niż z upływem terminu płatności. Jak widać, zasady są dość skomplikowane.

Kto może doradzić w kwestii wystawiania faktur?

Fakturowanie vat to trudny temat i nie każdy przedsiębiorca sobie z nim radzi. Zazwyczaj księgowy udziela swojemu klientowi instrukcji, jak należy wystawiać faktury. Instrukcja ta obejmuje zasady numerowania faktur, terminy ich wystawiania, a także wysokość podatku od każdej usługi bądź towaru. Źle wystawioną fakturę można skorygować, jednak lepiej postarać się wystawiać zawsze poprawne faktury.

Trzeba pamiętać o różnicy pomiędzy księgowym a doradcy podatkowym. Według prawa księgowy nie może świadczyć usług doradczych, a jego zadaniem jest tylko poprawne księgowanie dostarczonych dokumentów. Dlatego też, chcąc płacić mniejsze podatki, warto skonsultować się z doradcą podatkowym, który podpowie odpowiednie rozwiązania, dzięki którym firma będzie prosperować lepiej.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Afaktury.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.