Jak działają separatory do oczyszczalni ścieków?

Jak działają separatory do oczyszczalni ścieków?

Separatory oleju i tłuszczu to urządzenia zaprojektowane do oddzielania dużych ilości ropy i zawiesin z ścieków z rafinerii ropy naftowej, zakładów petrochemicznych, zakładów chemicznych, zakładów przetwarzania gazu ziemnego, oczyszczalni ścieków oraz innych przemysłowych źródeł wody zaolejonej. Mają bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu.

Nowoczesne separatory do oczyszczalni ścieków

Separatory do oczyszczalni mogą działać jako separatory grawitacyjne, zaprojektowanym z wykorzystaniem zasad prawa Stokesa, które definiują prędkość wzrostu kropelek oleju w oparciu o ich gęstość, wielkość i właściwości wody. Konstrukcja separatora opiera się na różnicy gęstości właściwej między olejem a ściekami, ponieważ różnica ta jest znacznie mniejsza niż różnica gęstości ciał stałych zawieszonych w wodzie. W oparciu o to kryterium konstrukcyjne, większość zawieszonych ciał stałych osadzi się na dnie separatora jako warstwa osadu. Olej wzrasta do góry separatora, a ścieki będą warstwą środkową pomiędzy olejem na wierzchu a ciałami stałymi na dole.

Separatory oleju i tłuszczu

Standardy projektowania interfejsu separatora oleju, gdy są poprawnie stosowane, wprowadzają poprawki w geometrii, projekcie i wielkości separatora, wykraczając poza proste zasady Prawa Stokesa. Obejmuje to dodatki do strat turbulencji na wlocie i wylocie wody, a także inne czynniki. Zwykle podczas działania separatorów warstwa olejowa, która może zawierać wodę i zawieszone stałe ciała stałe, jest stale usuwana. Ta usunięta warstwa oleista może być ponownie przetwarzana w celu odzyskania cennych produktów lub usunięta. Cięższą warstwę osadów dennych usuwa się za pomocą łańcucha i skrobaka lub podobnego urządzenia oraz pompy szlamowej.

Separatory tłuszczu i oleju

Ze względu na ograniczenia wydajności woda odprowadzana z separatorów do oczyszczalni zwykle wymaga kilku dalszych etapów przetwarzania, zanim zostanie wyładowana lub ponownie wykorzystana. Dalsza obróbka wody ma na celu usunięcie kropelek oleju o wielkości poniżej 150 mikronów, rozpuszczonych materiałów i węglowodorów, cięższych olejów lub innych zanieczyszczeń nieusuniętych przez separatory tłuszczu i oleju. Technologie wtórnego oczyszczania obejmują flotację rozpuszczonego powietrza, biologiczną obróbkę beztlenową i aerobową, równoległe separatory płytek, filtry orzechowe i filtry mediów. Konstrukcyjne separatory tłuszczu oraz podobne zbiorniki grawitacyjne nie mogą być skuteczne, jeśli w warunkach podawania nie zostaną spełnione określone warunki.

Źródło artykułu https://www.oczyszczalnie-metalbud.pl/separatory-oleju-tluszczu

Podziel się z innymi!

Comments are closed.