Jak przebiega szkolenie BHP dla pracowników?

Jak przebiega szkolenie BHP dla pracowników?

Każdy z nas, kto wykonuje pracę zawodową w zakładzie, przedsiębiorstwie, czy korporacji, odpowiedzialny jest nie tylko za swoje stanowisko pracy, ale również za bezpieczeństwo własne i kolegów z zespołu. W tym celu organizuje się wstępne szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, którego ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do wykonywania obowiązków zawodowych. Jak przebiega szkolenie BHP pracowników?

Bezpieczeństwo i higiena pracy – o tym musi pamiętać każdy pracodawca!

To na przełożonego jest nałożony obowiązek organizacji szkolenia BHP pracowników. Musi się ono odbyć na terenie organizacji, w dogodnym dla wszystkich terminie oraz w godzinach pracy. Również pracodawca pokrywa koszty kształcenia, a pracownik zobowiązuje się do udziału w tego typu zajęciach.

Rodzaje szkoleń BHP

Przekazanie personelowi wytycznych, zasad oraz zagrożeń, jakie „czyhają” na niego na stanowisku pracy odbywa się dwufazowo. Szkolenie bhp pracowników dzieli się na wstępne i okresowe. To pierwsze odbywa się, zanim pracownik przystąpi do pracy w danej firmie. Okresowe, jak sama nazwa wskazuje, jest powtarzane co pół roku lub co rok w zależności od zajmowanego stanowiska.

Szkolenie BHP krok po kroku

Przykładowo szkolenie BHP dla pracowników biurowych odbywa się w następujący sposób. Wstępny kurs obejmuje instruktaż ogólny BHP oraz stanowiskowy.

Instruktaż ogólny odnosi się do przepisów, które możemy znaleźć w kodeksie pracy, regulaminie obowiązującym na terenie przedsiębiorstwa oraz przyjętych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Z racji tego, że instruktaż ten udzielany jest przed rozpoczęciem kariery w danej organizacji, powinien być niezwłocznie udzielony nowo zatrudnionym oraz praktykantom.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest w celu zapoznania pracownika z zagrożeniami charakterystycznymi dla stanowiska, na którym przyjdzie mu pracować i przedstawieniu mu skutecznych metod ochrony przed nimi. Ten etap szkolenia polega na rozmowie z przydzielonym instruktorem, przeprowadzeniu różnych symulacji, próbnych czynnościach podejmowanych przez podwładnego i ich ewentualnej korekcie.

Szkolenie BHP dla pracowników biurowych, czy fizycznych odbywa się raczej na terenie zakładu. Dla osób pracujących w dużych firmach na umowy cywilnoprawne, które wykonują tylko krótkoterminowe zlecenia (np. pracownicy inwentaryzacji w supermarketach), szkolenie BHP z reguły odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.