Oprawy a dostateczne oświetlenie dróg ewakuacyjnych

Oprawy a dostateczne oświetlenie dróg ewakuacyjnych

Oprawy awaryjne to produkty powszechnie dostępne na rynku. Ich nadrzędną rolą jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas awarii oświetlenia głównego znajdującego się w poszczególnych budynkach użyteczności publicznej.

Czym charakteryzuje się oświetlenie drogi ewakuacyjnej oraz strefy otwartej?

Ogólnie wyróżnia się dwa rodzaje oświetlenia awaryjnego. Pierwszym z nich jest oświetlenie ewakuacyjne, a drugim zapasowe. Jeśli chodzi o oświetlenie awaryjne ewakuacyjne to dzieli się je na oświetlenie drogi ewakuacyjnej oraz oświetlenie strefy otwartej.

Istotnym zadaniem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie w razie niebezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w budynku szybkie wydostanie się na zewnątrz. W celu zapewniania właściwej drogi ewakuacyjnej niezbędne jest użycie poszczególnych opraw oświetleniowych oraz odpowiedniego sprzętu pożarowego.

Z kolei oświetlenie strefy otwartej jest stosowane w celu maksymalnego zminimalizowania paniki występującej bardzo często wśród zagrożonych ludzi. Oświetlenie to zapewnia im właściwe warunki widzenia pozwalające na bezpieczne dostanie się do drogi ewakuacyjnej.

Czym charakteryzuje się oświetlenie strefy wysokiego ryzyka oraz awaryjne zapasowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP wyróżnia się także oświetlenie strefy wysokiego ryzyka, które to jest wykorzystywane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim osobom biorącym udział w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Z kolei celem oświetlenia awaryjnego zapasowego jest kontynuowanie poszczególnych czynności związanych z ewakuacją ludności ze stref potencjalnie niebezpiecznych.

W celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych stosowane są powszechnie oprawy awaryjne oraz kierunkowe. Obecnie wybór oświetlenia awaryjnego jest bardzo bogaty, zatem każdy klient może wybrać designerskie oraz w pełni skuteczne oprawy, które posłużą niezawodnie przez długi czas.

W jakich obiektach stosuje się oprawy oświetleniowe awaryjne?

Wykaz obiektów, w których powinny koniecznie znajdować się oprawy awaryjne określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku. Dotyczy ono warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać poszczególne obiekty użyteczności publicznej.

Zgodnie z wymogami tego rozporządzenia awaryjne oprawy powinny znajdować się na widowniach kin, teatrów, filharmonii oraz w pozostałych salach widowiskowych. Ich stosowanie jest także konieczne w pomieszczeniach wystawowych oraz we wszystkich muzeach.

Ponadto oprawy do oświetlania awaryjnego powinny znajdować się w poszczególnych salach konferencyjnych, czytelniach, audytoriach, lokalach rozrywkowych oraz na salach sportowych, w których to może jednocześnie przebywać ponad dwieście osób.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.