Funkcje programów ERP

Funkcje programów ERP

Oprogramowanie dla firm tworzone zarówno dla tych małych, jak i większych przedsiębiorstw ma za zadanie przede wszystkim usprawnienie ich działania. Dzięki specjalistycznym systemom możliwe jest zarządzanie wieloma płaszczyznami jednocześnie, co wpływa na poprawę efektywności oraz wydajności poszczególnych działów. Jednym z powszechnie wykorzystywanych systemów są programy ERP.

Co to są systemy ERP?


Systemy Enterprise Resources Planning (w skrócie ERP – z języka angielskiego: planowanie zasobów w przedsiębiorstwie) to w dużym uproszczeniu zestaw połączonych ze sobą narzędzi pomagających w efektywnym zarządzaniu firmą. Dzięki nim wiele procesów można zautomatyzować, a co za tym idzie – usprawnić ich przebieg. Programy ERP składają się z modułów odpowiedzialnych za różne płaszczyzny przedsiębiorstwa. Najczęściej korzystają one ze wspólnej bazy danych i informacji, skąd pobierają je, przetwarzają i wykonują kolejne operacje.

Moduły oprogramowania dla firm


Aby mobilne zarządzanie zasobami firmy przebiegało sprawnie, oprogramowanie musi dzielić się na mniejsze części składowe, czyli tak zwane moduły. Najczęściej wykorzystywane są moduły kadrowo-płacowe, które pozwalają na automatyczne wyliczanie wynagrodzeń oraz przelewanie ich na konta pracownicze; w tym celu moduł wykorzystuje pobrane z bazy danych szczegółowe informacje o poszczególnych pracownikach, zasadach przyznawania wynagrodzeń oraz o ich rachunkach bankowych. Nie mniej popularne są moduły wspomagające działanie księgowości – za ich pomocą możliwe jest automatyczne fakturowanie i wykonywanie przelewów wychodzących, jak również generowanie stosownych dokumentów skarbowych i deklaracji rozliczeniowych. Istnieją również moduły przystosowane do planowania i automatyzowania procesów produkcyjnych oraz moduły dające możliwość zarządzania powierzchnią magazynową oraz zgromadzonymi na niej zasobami. Co więcej, za pośrednictwem niektórych modułów można koordynować marketing przedsiębiorstwa, a także planować, wdrażać i kontrolować poszczególne projekty.

Spersonalizowane oprogramowanie dla firm


Systemy ERP mogą i nawet powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Większe firmy potrzebują bardziej złożonych narzędzi, które dają możliwość zarządzania wieloma procesami jednocześnie. Z kolei mniejsze działalności mogą pozwolić sobie na nieco uboższe wersje systemów ERP, gdyż wiele z dostępnych funkcji nie będzie im w ogóle potrzebna; na przykład w przypadku niewielkiego przedsiębiorstwa posiadającego stałych klientów, oprogramowanie automatyzujące działania marketingowe niekoniecznie możne znaleźć praktyczne zastosowanie.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.