Rozwój optyki myśliwskiej

Rozwój optyki myśliwskiej

Optyka łowiecka istnieje dzięki działaniom wojennym. To żołnierze na frontach wojennych na całym świecie przyczynili się do rozwoju celowników optycznych. Optyka myśliwska używana współcześnie na polowaniach nie różni się znacząco od urządzeń używanych podczas działań wojennych w XX wieku. Zanim jednak przejdziemy do rodzajów optyki używanej w broni myśliwskiej, przybliżymy trochę historię i rozwój optyki.

O lunecie

Prekursorem celownika optycznego była luneta. Podstawową zasadą działania celownika optycznego jest przybliżenie wskazywanego obiektu oraz, dzięki siatce celowniczej znajdującej się na okularze umożliwienie wycelowania dokładniejszego niż miałoby to miejsce przy używaniu mechanicznych metod celowania. Optyka używana w myślistwie ewoluowała, do prostej siatki celowniczej może być dodany dalmierz, sama siatka może być również bardziej precyzyjna.

Pierwsze celowniki optyczne pojawiły się w XIX wieku. Były to urządzenia duże, nieporęczne a ze względu na materiały używane do produkcji były również bardzo podatne na uszkodzenia. Również zakup takiego urządzenia mógł wiązać się z dużym obciążeniem dla budżetu, gdyż, jak każda nowinka, celowniki optyczne były bardzo drogie. Z tego względu nie były używane powszechnie i traktowane były głównie jako ciekawostka.

Optyka używana była na masową skalę dopiero na froncie pierwszej wojny światowej. Karabiny strzelców wyborowych były wyposażane w celowniki optyczne, pozwalające na dokładne wymierzenie i oddanie celnego strzału. Mimo swojej użyteczności, większość strzelców wolała jednak korzystać z broni wyposażonej w celowniki mechaniczne.

Dopiero druga wojna światowa przyniosła rozwój optycznych narzędzi celowniczych. Koszt produkcji optyki zmalał, więc armie zaczęły wyposażać broń długą w celowniki optyczne. Pierwszym krajem, który tego dokonał była Austria. Obecnie w większości nowoczesnych armii celowniki optyczne są podstawowym wyposażeniem karabinów szturmowych a celowniki mechaniczne służą jako metoda awaryjna.

Dzięki doświadczeniom wojennym do cywilnego użytku przeszły lunety myśliwskie, wyposażone w dalmierze oraz siatki celownicze. W obecnych czasach optyka łowiecka jest równie zaawansowana jak celowniki wojskowe. Dopasowując lunetę do strzelby myśliwskiej można wybrać celowniki optyczne dostępne w wielu opcjach, od prostych urządzeń posiadających tylko siatkę celowniczą do zaawansowanych lunet pozwalających na zmianę położenia siatki celowniczej oraz przybliżenia.

Podziel się z innymi!

Comments are closed.